Hongera, unaruhusiwa kutuma maombi.

Kwa kutusaidia kuelewa biashara yako tafadhali elezea kwa kina zaidi kwenye fomu ya maombi iliyoko chini

Jina kamili

Barua pepe

Namba ya simu

Tarehe ya kuzaliwa (yyyy-mm-dd)

jinsia

Mahali pa kuzaliwa

Jina la biashara

Biashara ilipo

Jumla ya wafanyakazi (pamoja na wewe)

Biashara yako imejikita katika sekta gani?

Kama nyingine, tafadhali taja

Kwa muda gani sasa biashara yako imekua ikifanya kazi?

Kwa mwaka uliopita umepata mapato kiasi gani?

Unaelezeaje hali yako ya kifedha

Kama biashara yako ina website au ukurasa wa facebook, tafadhali weka hapa:

Tafadhali elezea kuhusu huduma/bidhaa zinazotolewa kwenye biashara yako, wateja wako wa msingi na malengo yako ya biashara yako.

Umeshawahi kupata huduma ya ushauri wa kibiashara au msaada wa kibiashara?

Kama ndio, ni huduma ya aina gani uliyopata?

Ninaelewa kuwa Anza inachaji ada ya $1000 kwa huduma ya miezi 8
Tafadhali weka alama ya vema kwenye boksi hili kukubali

Uumeijuaje Anza?

Kama nyingine, tafadhali taja